Gi?i ??u

44 ???ng chuy?n cho 1 bàn th?ng, Man City nh? con s? t? ?ùa gi?n v?i con-m?i-Man-Utd

Theo - 12/11/2018 - 09:15

Man City ?óng ?inh vào n? l?c c?a Man Utd trong tr?n derby ? phút 86 b?ng bàn th?ng ?n ??nh t? s? 3-1 c?a Ilkay Guedogan.

T?ng c?ng 44 ???ng chuy?n ???c th?c hi?n, qua chan 10 c?u th? b?t ??u t? Mendy và ???c Guendogan k?t thúc hoàn h?o trong vòng c?m, khi?n De Gea ph?i vào l??i nh?t bóng l?n th? 3. 

T?t c? di?n ra trong vòng 113 giay, g?n 2 phút là th?i gian kh?ng h? ng?n và nh? c?u danh th? Arsenal Martin Keown ví von trên Daily Mail, tình hu?ng d?n ??n bàn th? 3 vào l??i De Gea c?a Man City gi?ng nh? con s? t? ?ùa gi?n, v?y con m?i ??n m?t l? r?i m?i ra ?òn quy?t ??nh.

44 ???ng chuy?n cho 1 bàn th?ng, Man City nh? con s? t? ?ùa gi?n v?i con-m?i-Man-Utd - ?nh 1.

T?t c? các c?u th? c?a Man City ??u ch?m bóng trong pha t? ch?c t?n c?ng và ghi bàn th? 3 vào l??i De Gea.

"Nh?ng pha chuy?n bóng c?a Man City hoàn toàn có m?c ?ích. H? nh?n th?y Man Utd ?ang nh? con m?i b? th??ng và ch?n ?úng th?i ?i?m hoàn h?o ?? h? g?c con m?i" - Keown bình lu?n.

Trong khi ?ó, bình lu?n trên Sky Sports, c?u HLV Graeme Souness ?? ca ng?i h?t l?i l?i ch?i c?a Man City.

"Bàn th? 3 c?a Man City ch? là chuy?n, chuy?n, chuy?n và Matic ?? b? ru ng?", Souness nói. "V? màn trình di?n này, Man City là ??i bóng r?t ??c bi?t".

Cùng chuyên m?c

XEM
Tin bóng ?á ngày 12/11: ??i bóng c?a Patrick Vieira lôi kéo Mignolet trong tháng 1

Tin bóng ?á ngày 12/11: ??i bóng c?a Patrick Vieira l?i kéo Mignolet trong tháng 1

Nh?ng th?ng tin m?i nh?t ? các CLB hàng ??u Man Utd, Man City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Real, Barca... trong ngày 12/11 s? ???c c?p nh?t liên t?c t?i ?ay.

??c thêm

Xem thêm