Gi?i ??u

Ba?n ve? bo?ng ?a? th??i 0.4: “Anh Nguyê?n V?n Say vê? ngay v?? ?e?”

Theo - 11/11/2018 - 10:31

T?i c?? ch?? ???i ai ?o? co? tra?ch nhiê?m pha?i no?i l??i xin l??i ng???i ham m?? Viê?t Nam vê? chuyê?n m??i la?n co? s?? kiê?n bo?ng ?a? la?i co? nh??ng ha?ng da?i ng???i chen la?n, x? ?a?y, th??c tr??ng ?êm ?ê? co? ????c ta?m ve?. Ch?? ma?i su??t 15 n?m va?n la? cau chuyê?n "ta?m ve? ma? biê?t no?i n?ng" a?y ma? kh?ng thay ???i. Chu?ng ta va?n pha?i mua ve? v??i c?ng nghê? 0.4 du? lu?c na?o cu?ng no?i 4.0.

Ve? bo?ng ?a? kh?ng pha?i bay gi?? m??i loa?n. B?? phim "Phu?t 89" sa?n xua?t ?a?u nh??ng n?m 1980, t??c la? ca?ch ?ay 40 n?m cu?ng co? ca?i ca?nh ng???i ng???i chen la?n ?ê? mua ve? bo?ng ?a? ?? san Ha?ng ?a?y va? cau no?i trên loa pho?ng thanh: "Anh Nguyê?n V?n Say vê? ngay v?? ?e?" va? b?? m??t nh?n nho? cu?a anh cha?ng c?? ???ng viên do NSND Tra?n Tiê?n ?o?ng m??i t??i nghiê?p la?m sao. Nghi?a la? mua ve? va? xem bo?ng ?a? co? khi co?n quan tro?ng h?n… v?? ?e?.

Ba?n ve? bo?ng ?a? th??i 0.4: “Anh Nguyê?n V?n Say vê? ngay v?? ?e?”  - ?nh 1.

N?m 2003 - t??c SEA Games 22 trên san nha?, chiê?c ve? bo?ng ?a? tr?? nên no?ng bo?ng va? cho ?ê?n Tiger Cup 2004 sau ?o? t?? ch??c ta?i Viê?t Nam thi? kha?i niê?m gia? tri? cu?a ta?m ve? no? ?a? kha?c xa v??i gia? g??c khi ng???i ta s??n sa?ng bo? ra s?? tiê?n ga?p 7-8 la?n ?ê? co? m??t ta?m ve? bo?ng ?a? va?o xem bo?ng ?a?.

T?i cu?ng ?a? t??ng tra? tr??n va?o ?a?m ??ng a?y, gi??a tr??i la?nh Ha? N??i c??t da c??t thi?t th??c xuyên ?êm ?ê? ng??i ch?? ? c??a ba?n ve? be? xi?u m?? ra nh? ng??i ch?? a?nh sa?ng cu?a m??t chan tr??i lo? ra?ng. Xung quanh t?i, ra?t nhiê?u "c?? ???ng viên" n??, ta?m 50-60 tu??i, tha?m chi? co? nh??ng ba? la?o cu?ng nga?p v??t "ch?? a?nh sa?ng n?i c??a s?? nho? xi?u" nh? t?i. "Ba?c cu?ng thi?ch bo?ng ?a? ??", t?i ?a? t??ng ma?nh da?n ho?i m??t "ba?" c?? ???ng viên nh? va?y. "?i da?o, bo?ng ba?nh gi?, t?i ba?n n???c ga?n ?ay, th?i thi? c?? g??ng mua ????c c??p ve? ba?n la?i, nghe no?i tiê?n triê?u, cu?ng la?i b??ng ma?y la?n ba?n tra? ?a?".

Ho?a ra la? nh? thê?, th?? ho?i trong ?a?m ??ng kia co? bao nhiêu ng???i t??i san mua ve? ?ê? mong mo?i ????c va?o san ho? reo theo t??ng ????ng bo?ng? Bao nhiêu ng???i chi? ??n thua?n coi chiê?c ve? bo?ng ?a? khi va?o tay mi?nh va? ra ch?? ?en (chi? ca?ch va?i b???c chan) la? gia? tri? gia t?ng ga?p ca? chu?c la?n. T?i nghi? ca?i khao kha?t vê? gia? tri? gia t?ng a?y l??n h?n la? chuyê?n yêu bo?ng ?a?.

15 n?m theo do?i va? truyê?n th?ng ca?c s?? kiê?n thê? thao cu?ng la? t??ng a?y n?m ma? m??i la?n co? s?? kiê?n bo?ng ?a? la? t?i nha?n ????c c? man na?o ?iê?n thoa?i, tin nh??n nh?? va? mua ve?. T?i ?a?nh xin l??i ta?t ca? vi? t?i kh?ng co? kha? n?ng, cu?ng kh?ng co? quan hê? ?ê? xin - ho??c mua ve? g??c. Co? anh ba?n na?y ni? t?i kiê?m cho b??ng ????c ve? loa?i A "gia? bao nhiêu kh?ng quan tro?ng" chi? ??n gia?n la? ?ê? mua "t??ng sê?p". Ru?i cho anh na?y la? co? ?ng sê?p thi?ch bo?ng ?a? tha?t va? sê?p thi? nha?n ve? c?? t???ng nhan viên mua v??i gia? g??c na?o biê?t g??i g??m trong ta?m ve? bao nhiêu tam ti?nh, tha?m chi? la? ca?… tha?ng l??ng.

Va?y nên ca?i ve? no? ch?a ???ng ra?t nhiê?u gia? tri? th??ng ma?i, ti?nh ca?m, lê? nghi?a va? no? ta?o ra c?n s??t m??i khi ???i tuyê?n, kê? ca? U.23 hay U.19 thi ?a?u. ?iê?u kha?c biê?t ma? ai cu?ng ro? ?o? la? ve? ???i tuyê?n lu?n s??t nh?ng ve? xem V.League la?i ê? cho?ng ch?, ch?a tha?y ai gia?i thi?ch cho t?i vê? chuyê?n na?y.

???ng ??? l??i cho ng???i ham m?? (ham m?? bo?ng ?a? hay ham m?? ve? cu?ng thê? th?i), quan tro?ng la? ca?ch ba?n ve?.

?? b?? phim "phu?t 89" thi? chuyê?n xê?p ha?ng mua ve? la? bi?nh th???ng, b??i no? n??m trong b??i ca?nh bao ca?p no?i chung. Th??i ?a?i na?y, thiê?u gi? ca?ch ba?n ve? ma? sao va?n khiê?n ng???i ta kh?? s?? ?ê?n va?y.

Kho? nh? ba?n ve? ta?u Tê?t ng???i ta co?n gia?i quyê?t ????c v??i hi?nh th??c ba?n ve? tr??c tuyê?n, mua qua ?iê?n thoa?i, thanh toa?n b??ng the? hay vi? ?iê?n t??. Nghi?a la? c?ng nghê? ghi da?u ra?t ro?. Kê?t qua? la? ta?m ve? ta?u Tê?t kh?ng co?n la? c?n a?c m??ng va? s?? l???ng mua tr??c tiê?p ta?i gia gia?m ma?nh, cu?ng kh?ng co?n ?a?t cho phe ve?, co? ve?…

Cu?ng pha?i th??a nha?n VFF hay ca?c ??n vi? liên kê?t cu?ng ?a? triê?n khai nhiê?u hi?nh th??c ba?n ve? nh?ng ti?nh hiê?u qua? kh?ng cao, tha?m chi? ti?nh minh ba?ch trong qua? tri?nh phan ph??i ve? co?n bi? nghi ng??.

Thê? nên, khi nhi?n nh??ng do?ng ng???i c?ng th??ng xê?p ha?ng mua ve?, t?i la?i tha?y co? m??t s?? ca?m th??ng kh?ng hê? nhe?. Ho? kê?t tha?nh nh??ng ?oa?n ta?u, di chuyê?n m??t ca?ch n??ng vê? v??i ???ng c? cha?y b??ng… c?m. ?o? la? nh??ng con ta?u ma? chu?ng ta tha?y ha?ng chu?c n?m tr???c, nh??ng con ta?u 0.4 b??i cung ca?ch ba?n ve? bo?ng ?a? 0.4.

Cùng chuyên m?c

XEM
T? tr??ng ?ua F1, l?i nh?… Lý Nhã K?

T? tr??ng ?ua F1, l?i nh?… Ly Nh? K?

Facebook co? m??t c?ng cu? ra?t h??u i?ch, ?o? la? viê?c nh??c la?i nh??ng s?? kiê?n tr???c ?ay, kiê?u “nga?y na?y n?m x?a”. ?u?ng lu?c ta?t ca? ?ang chi?m trong s?? han hoan vê? viê?c s??p co? tr???ng ?ua F1 thi? ch?t th?y…

??c thêm

Xem thêm