Gi?i ??u

Dortmund vs Bayern (00h30 ngày 11/11): Tr?n "Klassiker ??c" k?ch tính và ?áng ch? ??i

Dortmund vs Bayern (00h30 ngày 11/11): Tr?n "Klassiker ??c" k?ch tính và ?áng ch? ??i

Ng??i ham m? lau l?m r?i m?i l?i ???c ch?ng ki?n m?t "Klassiker ??c" gi?a Dortmund và Bayern ?áng ???c ch? ??i nh? n?m nay - m?t tr?n ??u mà kh?ng ai có th? nói tr??c di?n bi?n s? ra sao.

Xem thêm