Gi?i ??u

Cay cú vì Bayern thua Dortmund, Ribery "gi?n cá chém th?t" tát th?ng m?t phóng viên ??ng h??ng quen bi?t

Theo - 12/11/2018 - 11:29

Sau th?t b?i 2-3 c?a Bayern tr??c Dortmund, Franck Ribery ?? c?i v? v?i m?t c?u c?u th? và hi?n ?ang là phóng viên truy?n hình.

Danh tính c?a phóng viên va ch?m v?i Ribery ???c xác ??nh là Patrick Guillou c?a beIN Sports, t?ng là c?u th? và tr? ly cho Willy Sagnol, ??ng th?i c?ng mang qu?c t?ch Pháp. 

Guillou ?? tìm g?p Ribery trong ???ng h?m san Allianz Arena ?? ph?ng v?n v? tr?n thua c?a Bayern. Theo nhi?u nhan ch?ng thu?t l?i, trong khi trao ??i, Ribery b?t ng? gi?n d? ch?i th? và vung tay tát 3 phát vào m?t Guillou khi ?ó ?ang ?út hai tay vào túi áo, r?i x? ??y phóng viên này. 

Cay cú vì Bayern thua Dortmund, Ribery gi?n cá chém th?t tát th?ng m?t phóng viên ??ng h??ng quen bi?t - ?nh 1.

Ribery và Bayern cay ??ng r?i san sau tr?n thua Dortmund

??ng nghi?p c?a Guillon là c?u tuy?n th? Pháp Jean-Pierre Papin và c? Rafinha ? g?n ?ó ?? ch?y ??n can ng?n, tách 2 ng??i ra. 

Ngu?n c?n d?n ??n hành ??ng kh?ng ki?m ch? c?a Ribery ???c cho là vì Guillon cho r?ng c?u th? ng??i Pháp có l?i l?n trong 2 bàn th?ng c?a Dortmund. 

Ribery l?p t?c th?ng báo v?i CLB v? s? vi?c, và anh c?ng nh? Guillou t? ch?i tr? l?i Bild v? nh?ng gì ?? x?y ra gi?a 2 ng??i. Thay vào ?ó, Giám ??c th? thao Bayern, Hasan Salihamidzic là ng??i lên ti?ng: "Franck Ribery ?? báo cáo anh ?y có c?i v? v?i ng??i ??ng h??ng quen bi?t lau n?m là Patrick Guillou. Chúng t?i ?? th?ng nh?t v?i Guillou s? gi?i quy?t khúc m?c trong cu?c g?p riêng".


Cùng chuyên m?c

XEM
Tin bóng ?á ngày 12/11: ??i bóng c?a Patrick Vieira lôi kéo Mignolet trong tháng 1

Tin bóng ?á ngày 12/11: ??i bóng c?a Patrick Vieira l?i kéo Mignolet trong tháng 1

Nh?ng th?ng tin m?i nh?t ? các CLB hàng ??u Man Utd, Man City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Real, Barca... trong ngày 12/11 s? ???c c?p nh?t liên t?c t?i ?ay.

??c thêm

Xem thêm