Gi?i ??u

 • Ba?n ve? bo?ng ?a? th??i 0.4: “Anh Nguyê?n V?n Say vê? ngay v?? ?e?”
  Ba?n ve? bo?ng ?a? th??i 0.4: “Anh Nguyê?n V?n Say vê? ngay v?? ?e?”

  T?i c?? ch?? ???i ai ?o? co? tra?ch nhiê?m pha?i no?i l??i xin l??i ng???i ham m?? Viê?t Nam vê? chuyê?n m??i la?n co? s?? kiê?n bo?ng ?a? la?i co? nh??ng ha?ng da?i ng???i chen la?n, x? ?a?y, th??c tr??ng ?êm ?ê? co? ????c ta?m ve?.

 • T? tr??ng ?ua F1, l?i nh?… Lý Nhã K?
  T? tr??ng ?ua F1, l?i nh?… Ly Nh? K?

  Facebook co? m??t c?ng cu? ra?t h??u i?ch, ?o? la? viê?c nh??c la?i nh??ng s?? kiê?n tr???c ?ay, kiê?u “nga?y na?y n?m x?a”. ?u?ng lu?c ta?t ca? ?ang chi?m trong s?? han hoan vê? viê?c s??p co? tr???ng ?ua F1 thi? ch?t th?y…

 • Dâ?u â?n thiê?u… v?n minh
  Da?u a?n thiê?u… v?n minh

  Khi ra n???c ngoa?i du li?ch hay xem nh??ng tra?n ?a? bo?ng, kh?ng i?t ng???i Viê?t thi?ch ?ê? la?i da?u a?n ca? nhan cu?a mi?nh theo kiê?u ch??ng to? mi?nh co? m??t ?? ?o?. ?a?ng tiê?c, pha?n nhiê?u la? nh??ng da?u a?n thiê?u v?n minh.

 • Các HLV online ?i, ???ng ca?i sô? lu?i trên cao tô?c!
  Các HLV online ?i, ???ng ca?i s?? lu?i trên cao t??c!

  M??t chiê?c xe trên ????ng cao t??c, hiê?n nhiên no? pha?i tiê?n lên, tha?m chi? kh?ng ????c phe?p ?i cha?m d???i gi??i ha?n cho phe?p. ??y thê? ma? no? la?i… lu?i.

 • Philippines co? Sven-Goran Eriksson, Vi?t Nam ti?nh gi? v??i Park Hang-seo?
  Philippines co? Sven-Goran Eriksson, Vi?t Nam ti?nh gi? v??i Park Hang-seo?

  Tr???c thê?m AFF Cup 2018, bo?ng ?a? Philippines ?a? ch?i ba?o b??ng ca?ch m??i ?ng tha?y ng???i Thu?y ?iê?n Sven-Goran Eriksson vê? da?n d??t. ?iê?u na?y ch??ng to? tham vo?ng cu?a Philippines ta?i san ch?i na?y la? ra?t l??n. Th??c s?? ho? toan ti?nh gi??

 • Ai la? ti? phu? Vichai cu?a bo?ng ?a? Vi?t?
  Ai la? ti? phu? Vichai cu?a bo?ng ?a? Vi?t?

  Tha?t ba?i la? m??t ???c quyê?n cu?a tu??i tre?. Vi? thê? se? kh?ng ca?n thiê?t pha?i to? ra tha?t vo?ng hay oa?n tra?ch ???i U.19 Viê?t Nam v??a tr??ng tay tr?? vê? t?? gia?i U.19 Chau A?…

 • T?? la? phiê?u ti?n nhi?m cu?a Calisto t??i Park Hang-seo
  T?? la? phiê?u ti?n nhi?m cu?a Calisto t??i Park Hang-seo

  Nhan chuyê?n Qu??c h??i la?y phiê?u ti?n nhiê?m 48 ch?c danh do Qu?c h?i b?u ho?c phê chu?n v??i ba m??c ti?n nhiê?m tha?p, ti?n nhiê?m va? ti?n nhiê?m cao ?ang ????c mo?i ng???i chu? y?, t?i la?i nh??...

 • Ph?t anh Ca? Rê v?i... câ?u thu? n??
  Ph?t anh Ca? Rê v?i... ca?u thu? n??

  Anh Ca? Rê la? m??t th?? ?iê?n ?? Ca?n Th?, l??ng m??i tha?ng la? 4 triê?u ???ng, ???i ra USD thi? ch?a ?a?y 200 My? kim.

 • Bo?ng ?a? mi?nh ng? qua? pha?i không anh?
  Bo?ng ?a? mi?nh ng? qua? pha?i kh?ng anh?

  ?a?nh pha?i "copy" ca?i y? na?y trong ba?i th? ru?ng ???ng c??ng ???ng ma?ng va?i n?m tr???c cu?a c? gia?o Tra?n Thi? Lam ?ê? no?i vê? chuyê?n bo?ng ?a? n???c mi?nh. B??i kh?ng chi? "ng?? qua?" ma? co?n ky? qu??c n??a.

 • Vi? sao ch?a ai "ne?m ?á" va?o tr???ng ?ua F1?
  Vi? sao ch?a ai "ne?m ?á" va?o tr???ng ?ua F1?

  Kha? n?ng ?ê? Vi?t Nam ??ng cai m?t ch?ng ?ua F1 s??p tr?? tha?nh hi?n th??c. Con s?? ?ê? bo? ra xay d??ng, v?n ha?nh m?t tr???ng ?ua sang cha?nh nh? thê? ga?p nhiê?u la?n vi?c xay d??ng m?t nha? ha?t giao h???ng ?? Thu? Thiêm.

 • Ronaldo, M? Linh, H? Ng?c Th?ng: T?t c? ??u s?...
  Ronaldo, M? Linh, H? Ng?c Th?ng: T?t c? ??u s?...

  CR7 b? cáo bu?c hi?p dam dù s? vi?c di?n ra t? g?n 10 n?m tr??c: à, ?áng ??i ch?a, giàu có l?m vào, tài n?ng l?m vào. à, hóa ra siêu sao ch?ng ??o ??c b?ng chúng ta - nh?ng ng??i th??ng. M10 dính nghi án tr?n thu?: Th?t là c?ng b?ng, nh?ng k? nhi?u ti?n x?ng ?áng vào tù!?

 • 1.500 ti? có xây ???c “Nha? ha?t cu?a nh??ng giâ?c m?”?
  1.500 ti? có xay ???c “Nha? ha?t cu?a nh??ng gia?c m?”?

  No?i ?ê?n ?ay thi? h??n ai cu?ng nghi? ngay ?ê?n san Old Traffford - tha?nh ????ng cu?a CLB Manchester United, co?n ????c go?i la? "Nha? ha?t cu?a nh??ng gia?c m?". Ca?i tên Old Traffford tha?t ra ch??ng ?ê?n n??i la?ng ma?n nh? va?y ?au…

 • Nhân quyê?t ?i?nh hu?y show cu?a Tuâ?n H?ng...
  Nhan quyê?t ?i?nh hu?y show cu?a Tua?n H?ng...

  Tua?n H?ng bi? hu?y show diê?n nhan ky? ni?m 20 n?m ca ha?t va? sinh nh?t cu?a chi?nh anh. Qua? ?au cho m?t cu?c ti?nh, “?êm ?i?nh m?nh” v??i quyê?t ?i?nh cu?a UBND qu?n Ba ?i?nh khiê?n Tua?n H?ng ca ba?i… “??c thoa?i”.

 • Xe h?i Vinfast va? bo?ng ?a? Vinfoot
  Xe h?i Vinfast va? bo?ng ?a? Vinfoot

  Ca?ch ?ay ga?n 20 n?m, h??i m??i va?o nghê?, t?i sang Malaysia theo do?i s?? ki?n SEA Games 21 n?m 2001 tha?y a?n t???ng nha?t hai ?iê?u. Th?? nha?t la? ta?u ?i?n trên cao, th?? hai la? xe h?i.

 • Bo?ng ma n?? thuê?: T? M? ?ình, V.League t?i các ngôi sao, CLB th? gi?i
  Bo?ng ma n?? thuê?: T? M? ?ình, V.League t?i các ng?i sao, CLB th? gi?i

  Chuyê?n n?? thuê? hay tr??n thuê? v??n kh?ng m??i v??i thê? gi??i bo?ng ?a? nh?ng ? Vi?t Nam v?n ?? này m?i b?t ??u nh?c nh?i và ???c d? lu?n quan tam.

Xem thêm