Gi?i ??u

?ánh kh?ng l?i Nishikori, Federer trút gi?n vào các c?u bé nh?t bóng

Theo - 12/11/2018 - 13:48

Các khán gi? ? SV? O2 Arena ?êm qua ?? ???c th?y m?t hình ?nh khác c?a Federer, m?t hình ?nh có ph?n kh?ng ???c ??p khi anh ?? n?i nóng sau khi ?? thua Nishikori.

Th?m chí, Federer ?? b? tr?ng tài ph?t code violation (l?i x? s? trên san) sau khi anh t?c gi?n ném qu? bóng ra t?n góc san bên kia, g?n ch? ??ng c?a nh?ng c?u bé nh?t bóng. R?t may là "Tàu t?c hành" ch?a b? tr?ng tài tr? ?i?m vì hành vi này.

Tr?n thua ?êm qua là l?n th? 3 Federer thua tr?n m? màn trong 15 l?n tham d? ATP Finals. Tuy nhiên ?ay c?ng là tr?n ??u tiên trong 15 n?m qua mà Federer thua tr?ng c? 2 set, m?t d?u hi?u r?t ?áng báo ??ng.

?ánh kh?ng l?i Nishikori, Federer trút gi?n vào các c?u bé nh?t bóng - ?nh 1.

Sau tr?n ??u, Fedex c?ng ?? vi?n d?n lí do d?n ??n s? t?c gi?n c?a anh là do s? ch?m ch?p c?a nh?ng c?u bé nh?t bóng. Anh c?ng cho r?ng vi?c m?t san làm cho bóng bay ch?m h?n c?ng là lí do d?n ??n th?t b?i c?a anh.

"T?i ngh? r?ng bóng bay ? ?ay ch?m h?n h?n 3 gi?i ??u g?n nh?t mà t?i ch?i. Có l? t?t c? các tay v?t ??u ph?i ?i?u ch?nh chút ít. T?i v?n th?y ?n, có l? t?p luy?n thêm chút là m?i chuy?n s? tr? l?i nh? bình th??ng."

Sáng nay, Federer ?? ph?i ch?u gác v?t chóng vánh ch? sau 87 phút v?i t? s? 6-7,3-6 tr??c Nishikori, ??i di?n ??n t? Nh?t B?n. Trong tr?n ??u này, Federer ?? m?c t?i 34 l?i ?ánh bóng h?ng trong khi con s? này c?a tay v?t ng??i Nh?t B?n ch? là 22.

Cùng chuyên m?c

XEM
Kobe Challenger 2018: Lý Hoàng Nam l?i ng??c dòng ngo?n m?c

Kobe Challenger 2018: Ly Hoàng Nam l?i ng??c dòng ngo?n m?c

Sau thành c?ng ? các gi?i ??u Men's Futures t?i Vi?t Nam, Ly Hoàng Nam ti?p t?c g?p may m?n ?? ti?n sau ? Kobe Challenger 2018.

??c thêm

Xem thêm