Gi?i ??u

Moojin, Maple cùng m?t lo?t ngôi sao và HLV nói l?i chia tay Flash Wolves

Moojin, Maple cùng m?t lo?t ng?i sao và HLV nói l?i chia tay Flash Wolves

M?i ?ay, Flash Wolves th?ng báo trên Facebook và Twitter chính th?c c?a ??i: HLV Warhouse, REFRA1N cùng các ng?i sao nh? Moojin, Maple, và SwordArt s? nói l?i chia tay v?i ??i tuy?n sau th?t b?i t?i CKTG 2018 v?a qua.

Xem thêm