Gi?i ??u

Federer nh?n "gáo n??c l?nh" ngay tr?n ra quan ATP Finals

Theo - 12/11/2018 - 09:52

??i di?n duy nh?t c?a chau á ? ATP Finals Kei Nishikori ?? ?ánh b?i Tàu t?c hành Federer chóng vánh 7-6,6-3 trong tr?n ??u vòng 1 v?a k?t thúc vài phút tr??c.

 Kei Nishikori là con m?i ?a thích c?a Federer trong n?m nay khi ?? hai l?n liên ti?p gác v?t tr??c Fedex t?i Th??ng H?i và Paris Masters. Tuy nhiên, ? tr?n th? 3 này thì Nishikori ?? khi?n Federer ph?i gác v?t b?ng l?i ?ánh khó ch?u c?a mình.

Set ??u tiên c? 2 tay v?t ?? ch?i r?t kín k? khi kh?ng có b?t c? c? h?i giành break nào ???c t?o ra và set ??u bu?c ph?i phan ??nh b?ng lo?t tie-break. Trong lo?t ??u này, Federer liên ti?p ?? m?t mini-break và ?? Nishikori d?n tr??c 1-6. Dù ?? r?t kiên c??ng g? l?i 3 set point, Federer v?n ?ành th?t b?i 4-7 trong lo?t ??u này.

Federer nh?n gáo n??c l?nh ngay tr?n ra quan ATP Finals - ?nh 1.

Sang set 2, Federer cu?i cùng c?ng ?? có ???c break ??u tiên c?a tr?n ??u nh? l?i kép c?a ??i th?. Nh?ng ngay ? game k? ti?p, tay v?t 37 tu?i l?i liên t?c ?ánh l?i, bi?u kh?ng cho ??i th? game giao bóng c?a b?n than.

??n game th? 6 c?a set 2, tay v?t Nh?t B?n ?? có thêm ???c 1 break khi anh liên t?c có nh?ng cú ép trái Federer và c?ng tung ra ???c nh?ng cú ?ánh c?n chan chu?n m?c. Set 2 k?t thúc v?i t? s? 5-3, k?t thúc 1 gi? 27 phút thi ??u chóng vánh.

?ay là m?t tr?n ??u kh?ng ???c t?t c?a Federer khi anh m?c ??n 34 l?i t? ?ánh bóng h?ng, trong khi con s? này c?a tay v?t ng??i Nh?t B?n ch? là 22.

? tr?n ??u di?n ra tr??c ?ó vài gi?, tay v?t l?n ??u tiên ???c tham d? gi?i là Kevin Anderson ?? gay b?t ng? khi h? g?c h?t gi?ng s? 6 ng??i áo Dominic Thiem 6-3, 7-6 v?i nh?ng cú serve ??y uy l?c c?a mình. Nh? v?y, sau l??t tr?n ??u tiên t?i b?ng Lleyton Hewitt, Nishikori và Anderson ?ang t?m d?n ??u b?ng v?i 1 tr?n th?ng c?a mình.
Cùng chuyên m?c

XEM
Kobe Challenger 2018: Lý Hoàng Nam l?i ng??c dòng ngo?n m?c

Kobe Challenger 2018: Ly Hoàng Nam l?i ng??c dòng ngo?n m?c

Sau thành c?ng ? các gi?i ??u Men's Futures t?i Vi?t Nam, Ly Hoàng Nam ti?p t?c g?p may m?n ?? ti?n sau ? Kobe Challenger 2018.

??c thêm

Xem thêm