Gi?i ??u

V?n Toàn, Duy M?nh háo h?c v?i "v? khí s?n bàn th?ng" m?i

V?n Toàn, Duy M?nh háo h?c v?i "v? khí s?n bàn th?ng" m?i

V?n Toàn, Duy M?nh, ?oàn V?n H?u, Paul Pogba háo h?c v?i nh?ng ??i "giày th?a" mà 2 huy?n tho?i Zinedine Zidane và David Beckham t?ng s? d?ng.

Xem thêm