Gi?i ??u

Anthony Smith: Tôi nh?m t?i chi?c ?ai. Còn Jon Jones? Ch?ng ngh?a lý gì c?!

Anthony Smith: T?i nh?m t?i chi?c ?ai. Còn Jon Jones? Ch?ng ngh?a ly gì c?!

?ng c? viên cho ng?i v? ??ch Lightweight UFC Anthony Smith b?t ??u t? ra chán ngán v? vi?c liên t?c b? h?i ph?ng v?n v? Jon Jones và anh kh?ng ??nh: "T?i ch? quan tam chi?c ?ai."

Xem thêm