Gi?i ??u

Miesha Tate: ONE Championship ?ã ??a ??n m?t công vi?c mà tôi không th? t? ch?i

Miesha Tate: ONE Championship ?? ??a ??n m?t c?ng vi?c mà t?i kh?ng th? t? ch?i

Ngoài ly do chu?n b? "th? s?c cho m?t cu?c phiêu l?u tuy?t v?i", Miesha Tate cho bi?t c? nh?n l?i làm vi?c v?i ONE Championship vì h? "?? ??a ??n m?t c?ng vi?c mà t?i kh?ng th? t? ch?i".

Xem thêm