Gi?i ??u

Tin bóng ?á ngày 12/11: ??i bóng c?a Patrick Vieira l?i kéo Mignolet trong tháng 1

Theo - 12/11/2018 - 17:36

Nh?ng th?ng tin m?i nh?t ? các CLB hàng ??u Man Utd, Man City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Real, Barca... trong ngày 12/11 s? ???c c?p nh?t liên t?c t?i ?ay.

C?p nh?t sau  giay

Cùng chuyên m?c

XEM
Nhìn t? tr?n hòa Wolves, ?ã ??n lúc HLV Emery c?n làm m?i hàng công Pháo th??

Nhìn t? tr?n hòa Wolves, ?? ??n lúc HLV Emery c?n làm m?i hàng c?ng Pháo th??

Tr?n hòa nh? thua tr??c Wolves ?êm qua ?? ch? ra nhi?u v?n ?? trên hàng c?ng c?a Arsenal mà HLV Emery c?n ph?i s?m tìm ra cách kh?c ph?c.

??c thêm

Xem thêm