Video

Sao Myanmar "n?n gan" ?TVN: "Chúng t?i có th? vào chung k?t AFF Cup 2018"

Bóng ?á Vi?t Nam 12/11/2018 14:43
Sau thành tích l?t vào bán k?t AFF Cup 2016, ti?n v? Maung Maung Lwin tin t??ng Mynamar có th? ti?n xa h?n ? AFF Cup 2018 này. Ngày 20/11 t?i ?ay, Myanmar s? ??i ??u v?i Vi?t Nam ngay t?i san nhà. Li?u r?ng h? có t? tin v??t qua ???c th?y trò HLV Park Hang Seo hay kh?ng?
M?i nh?t