Video

Video k?t qu? NBA 2018/19 ngày 12/11: Boston Celtics - Portland Trail Blazers

Bóng r? 12/11/2018 12:02
Video k?t qu? NBA 2018/19: Tr?n ??u gi?a Boston Celtics - Portland Trail Blazers di?n ra vào lúc 09h00 (12/11) ?? k?t thúc v?i ph?n th?ng nghiêng v? Portland Trail Blazers. T? s? chung cu?c: Boston Celtics 94-100 Portland Trail Blazers. www.team-area51.net c?p nh?t Video m?i nh?t v? NBA 2018/19.
M?i nh?t