Gi?i ??u

V?a nh?n m?c l??ng kh?ng, Raheem Sterling m?nh tay chi g?n n?a t? ??ng mua chó vì ly do ??c bi?t

Theo - 12/11/2018 - 12:15

Ti?n v? Raheem Sterling ?? tr? ??n 15.000 b?ng ?? s? h?u m?t chú chó Rottweiler b?o v? nhà c?a, tài s?n và nh?ng ng??i than ?ang s?ng cùng anh trong ng?i bi?t th? sang tr?ng tr? giá 2 tri?u b?ng ? Cheshire.

Vào d?p Halloween n?m nay, Raheem Sterling ?? t? th??ng cho b?n than m?t món quà ??c bi?t. ?ó là m?t chú chó Rottweiler màu ?en nau, ??t tên là Okan. 

V?a nh?n m?c l??ng kh?ng, Raheem Sterling m?nh tay chi g?n n?a t? ??ng mua chó vì ly do ??c bi?t - ?nh 1.

Sterling m?i mua chó c?ng v?i giá g?n n?a t? ??ng

Chia s? trên Instagram, ng?i sao Man City hào h?ng chia s?: "Các b?n chi tiêu nh? th? nào trong ngày Halloween? ??i v?i t?i, Okan to l?n s? là m?t v? khí, hay bi?n pháp ?? ??i phó v?i ma qu? trong ngày Halloween".

?áng chú y, Sterling ?? mua chó c?ng v?i giá 15.000 b?ng, t??ng ???ng kho?ng ... 450 tri?u ??ng. Nh?ng qu? th?c s? ti?n này kh?ng th?m vào ?au so v?i m?c thu nh?p kh?ng l? c?a Sterling, ti?n ??o ng??i Anh m?i nh?n m?c l??ng 300.000 b?ng/tu?n sau khi gia h?n h?p ??ng v?i Man City ??n n?m 2023 vào ??u tháng. 

V?a nh?n m?c l??ng kh?ng, Raheem Sterling m?nh tay chi g?n n?a t? ??ng mua chó vì ly do ??c bi?t - ?nh 3.

Sterling m?i gia h?n h?p ??ng v?i Man City ??n n?m 2023

Nh? v?y, s? ti?n mua chó c?ng ch? tiêu t?n 1/20 ti?n l??ng m?i tu?n c?a Sterling và ng?i sao Man City ch?ng có ly do gì ?? l?n t?n v? kho?n chi tiêu này.

Theo tìm hi?u c?a t? The Sun, Raheem Sterling ?? mua chó t?i trung tam hu?n luy?n chó chuyên nghi?p ChaperoneK9, m?t c? s? cung c?p chó n?i ti?ng t?i nhi?u n??c trên th? gi?i nh? V??ng qu?c Anh, M?, Pháp, Tay Ban Nha, ??c, Hà Lan, Ireland, Th?y S?, UAE và Saudi Arabia.

HLV c?a ChaperoneK9 hu?n luy?n chó ch?i bóng

Tr??c Sterling, nhi?u ng?i sao khác ?ang thi ??u t?i gi?i Ngo?i h?ng Anh nh? Paul Pogba, Mark Noble, Phil Jones hay Michael Keane c?ng ?? tìm ??n d?ch v? cung c?p chó c?a ChaperoneK9 ?? tìm ki?m m?t anh b?n 4 chan ?áng tin c?y b?o v? nhà c?a và tài s?n trong tình tr?ng ??o chích hành hoành t?i n??c Anh.

V?a nh?n m?c l??ng kh?ng, Raheem Sterling m?nh tay chi g?n n?a t? ??ng mua chó vì ly do ??c bi?t - ?nh 5.

Chó c?ng Okan c?a Sterling

Trong quá kh?, r?t nhi?u ng?i sao gi?i Ngo?i h?ng ?? b? tr?m vi?ng th?m nhà nh? Paul Pogba, Wayne Rooney, Steven Gerrard, Peter Crouch, Jose Mourinho, Jermaine Pennant, Darren Fletcher, ...

V?a nh?n m?c l??ng kh?ng, Raheem Sterling m?nh tay chi g?n n?a t? ??ng mua chó vì ly do ??c bi?t - ?nh 6.

Th?y trò HLV Jose Mourinho - Paul Pogba ??u t?ng b? ??o chích vi?ng th?m

Ngoài m?c ?ích b?o v? nhà c?a và tài s?n, Raheem Sterling c?ng c?n t?u chó ?? b?o v? an toàn cho b?n than khi anh ?? nhi?u l?n ph?i ??i m?t v?i nh?ng l?i l?ng m?, s? nh?c, phan bi?t ch?ng t?c, hay ?e d?a tính m?ng t? nh?ng C?V quá khích. 

Cùng chuyên m?c

XEM
Tin bóng ?á ngày 12/11: ??i bóng c?a Patrick Vieira lôi kéo Mignolet trong tháng 1

Tin bóng ?á ngày 12/11: ??i bóng c?a Patrick Vieira l?i kéo Mignolet trong tháng 1

Nh?ng th?ng tin m?i nh?t ? các CLB hàng ??u Man Utd, Man City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Real, Barca... trong ngày 12/11 s? ???c c?p nh?t liên t?c t?i ?ay.

??c thêm

Xem thêm